Huset behöver dräneras

Ett vanligt inslag i hus som byggdes på 1950- till 2000-talen är en dränering. Detta är ett system som är utformat för att leda vattnet bort från huset till ett område där det kan sjunka ner i marken utan att orsaka skada. Är ditt hus dränerat? När gjordes en husdränering senast? Behöver du hjälp med husdränering i Skåne? Idag kommer jag prata lite närmare om ämnet och förhoppningsvis reda ut dina frågetecken.

På sätt och vis liknar husdräneringar sådana dräneringar som du ser på vägar eller parkeringsplatser och som används vid kraftiga regn eller snösmältning. Skillnaden är att de inte är avsedda för stora mängder trafik utan för att hålla överskottsvatten borta från husets källare. Husets dränering måste underhållas med jämna mellanrum eftersom sediment med tiden kommer att ackumuleras och skapa en back-up som orsakar översvämningar innanför källarväggarna.

När du försöker bestämma hur ofta du ska underhålla ditt dräneringssystem finns det ett par saker du bör tänka på: Hur mycket får området solljus? Hur nära ligger det en bäck eller annan vattenförekomst? Hur mycket regn får ni i ert område?

För optimal dränering bör systemet inspekteras vart 3-5:e år. Detta intervall varierar beroende på var du bor, men om du är osäker är det alltid bättre att vidta försiktighetsåtgärder och inspektera husets avlopp oftare.

Nästa fråga är hur exakt du ska gå tillväga för att dränera ditt hus. Att göra detta själv kan verka lockande till en början, men tänk på att även om det inte är särskilt svårt tekniskt sett kan det vara farligt. Dränering i huset är ett jobb för en professionell yrkesman eller -kvinna, så försök inte göra något som du inte är säker på!

Idag finns det riktigt bra hjälp att få, det finns många kompetenta företag där ute som kan hjälpa till. Behöver du hjälp med husdränering i Skåne finns det en rad olika företag du kan vända dig till, kolla bara upp så att det är ett seriöst företag först!